Wyszukiwanie

pasze

Liczba znalezionych aktów: 258.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2460 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2023 poz. 1502 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2023 poz. 1149 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2023 poz. 287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2022 poz. 2722 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach
Dz.U. 2022 poz. 2629 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U. 2022 poz. 1775 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2022 poz. 1677 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2022 poz. 1674 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz
Dz.U. 2022 poz. 1661 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu
Dz.U. 2022 poz. 1570 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 670 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2021 poz. 2114 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2021 poz. 278 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2020 poz. 2175 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1401 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów
Dz.U. 2019 poz. 269 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2018 poz. 2430 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach
Dz.U. 2018 poz. 1359 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2017 poz. 2382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2017 poz. 453 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2016 poz. 2041 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2016 poz. 2034 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach
Dz.U. 2016 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Dz.U. 2016 poz. 17 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2015 poz. 1551 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 1141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2015 poz. 653 uchylony Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2015 poz. 382 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2015 poz. 308 uchylony Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2014 poz. 1662 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz.U. 2014 poz. 1656 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2014 poz. 1213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2014 poz. 749 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2014 poz. 625 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi
Dz.U. 2014 poz. 621 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2014 poz. 398 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Dz.U. 2014 poz. 206 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2013 poz. 1122 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2013 poz. 1017 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012
Dz.U. 2013 poz. 923 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2013 poz. 900 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2013 poz. 618 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2013 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2013 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Dz.U. 2013 poz. 253 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2013 poz. 68 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze
Dz.U. 2012 poz. 1258 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
Dz.U. 2012 poz. 1007 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach
Dz.U. 2012 poz. 883 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2012 poz. 726 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2012 poz. 203 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2012 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2011 nr 145 poz. 868 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 785 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 619 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 611 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1771 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1770 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1486 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 814 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania
Dz.U. 2010 nr 60 poz. 372 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1635 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1256 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1195 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2009 nr 25 poz. 152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1496 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1063 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2008 nr 158 poz. 989 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 979 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 961 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 899 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 869 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 768 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 303 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2008 nr 35 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 70 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2007 nr 154 poz. 1086 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1025 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 863 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 836 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 785 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 737 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączona do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 670 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 653 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 479 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 394 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalania krajowego numeru referencyjnego
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 366 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu przez dystrybutora pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 20 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1774 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 473 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku paszowego
Dz.U. 2006 nr 54 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2143 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach żywienia zwierząt
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2030 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2029 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2028 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1267 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1182 obowiązujący Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1123 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 773 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu pasz
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 601 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 64 obowiązujący Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2864 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2776 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2688 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2379 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2149 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1905 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1830 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1704 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1631 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1489 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pasz leczniczych
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1411 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1300 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1279 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka, uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do Rejestru Wspólnotowego
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 877 obowiązujący Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 771 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 722 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 403 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Dz.U. 2004 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1990 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1984 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1880 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1796 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii materiałów paszowych
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zakresu badań produktów podlegających wpisowi do rejestrów produktów
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1463 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1144 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 979 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 615 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 299 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zawartości dodatków paszowych w niektórych mieszankach paszowych uzupełniających
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1896 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1726 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach.
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1350 uchylony Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu.
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 649 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 479 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na kukurydzę paszową przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1968 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 419 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz.
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 306 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 229 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 266 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 28 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 marca 1921 r. o udzielaniu zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów, nawiedzonych księgosuszem.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych i Skarbu o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 marca 1922 roku w przedmiocie ograniczenia przywozu i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 maja 1921 r. o stosowaniu w roku 1921 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie udzielania zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów nawiedzonych księgosuszem.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych o stosowaniu w roku 1920 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
M.P. 2016 poz. 152 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"
M.P. 2009 nr 47 poz. 690 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami
M.P. 2007 nr 98 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami
M.P. 2006 nr 87 poz. 907 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami
M.P. 2004 nr 55 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt
M.P. 2004 nr 9 poz. 132 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wykazów dodatków paszowych i materiałów paszowych
M.P. 2000 nr 28 poz. 589 uznany za uchylony Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.
M.P. 2000 nr 9 poz. 190 uznany za uchylony Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów.
M.P. 1983 nr 26 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu paszami treściwymi z zasobów państwowych.
M.P. 1981 nr 10 poz. 79 uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1981 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych.
M.P. 1980 nr 29 poz. 161 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych i cen pasz treściwych.
M.P. 1980 nr 21 poz. 100 uznany za uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 5 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usprawnienia gospodarki paszami.
M.P. 1979 nr 30 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paszami.
M.P. 1969 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1969 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1968 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 7 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1966 nr 2 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1963 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 października 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1962 nr 75 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 października 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1961 nr 47 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 czerwca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1961 nr 29 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 14 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1961 nr 4 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 września 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1960 nr 11 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1958 nr 14 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1955 nr 51 poz. 528 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1953 nr 8 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.