Wyszukiwanie

sądy okręgowe

Liczba znalezionych aktów: 407.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1102 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2022 poz. 668 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2022 poz. 667 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2022 poz. 582 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1554 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu
Dz.U. 2021 poz. 1549 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1543 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2021 poz. 1434 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1272 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych
Dz.U. 2021 poz. 1269 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1052 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2021 poz. 599 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 565 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
Dz.U. 2021 poz. 530 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 529 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2021 poz. 528 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu
Dz.U. 2021 poz. 527 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2020 poz. 2463 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 2446 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 2072 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1153 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 1152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2020 poz. 1150 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
Dz.U. 2020 poz. 1085 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów
Dz.U. 2020 poz. 758 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 2561 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 2559 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2019 poz. 2557 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 2221 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 2219 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 1938 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku
Dz.U. 2019 poz. 1937 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 1936 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2019 poz. 1926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 1305 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 603 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2018 poz. 2548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2018 poz. 708 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
Dz.U. 2018 poz. 636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
Dz.U. 2018 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2017 poz. 1956 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2017 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 2339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 2185 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 1662 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 1609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 1418 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1783 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1694 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1397 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów
Dz.U. 2013 poz. 706 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 1346 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2012 poz. 1343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2012 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2012 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.
Dz.U. 2011 nr 60 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1640 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1339 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1787 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 853 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 673 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sadu Rejonowego Szczecin -Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sadów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, utworzenia Sądów Rejonowych: Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów ich właściwości
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1639 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 945 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku oraz utworzenia Sadu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 557 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2436 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1563 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1326 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Miastku, Obornikach, Olecku, Sejnach i Szydłowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2186 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1496 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1119 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt P 1/03
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1056 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1564 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1510 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1508 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1063 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 982 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 981 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1245 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 131 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1938 r. w sprawie zmiany właściwości rzeczowej utworzonego w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Kielcach i Krakowie.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. o zmianie właściwości utworzonego w Tarnowskich Górach wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. w sprawie zmiany właściwości utworzonego w Lesznie Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1937 r. o zmianie właściwości utworzonego w Sanoku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o przekazaniu w okręgach niektórych sądów apelacyjnych powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 194 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie granic sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1937 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 121 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie właściwości terytorialnej sądów okręgowych w Bydgoszczy, Gnieźnie, Ostrowie i Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1936 r. o utworzeniu okręgowego wydziału hipotecznego przy wydziale zamiejscowym płockiego sądu okręgowego w Mławie.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1936 r. o zniesieniu stanowiska sędziego śledczego w Kutnie w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 236 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie przerachowania wkładek, złożonych we wspólnych kasach sierocych w okręgu sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1936 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 386 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych".
Dz.U. 1935 nr 55 poz. 357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie ustalenia liczy i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Siedlcach w Białej Podlaskiej.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych w Chojnicach i Toruniu.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie wyznaczenia ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy i sądu okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1934 r. o zmianie granic okręgów sądów okręgowych w Grudziądzu i Toruniu.
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w sądach okręgowych w Bydgoszczy i Poznaniu.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 634 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku oraz zmiany granic okręgów Sądów Okręgowych w Łodzi i Toruniu.
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 544 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1933 r. o utworzeniu w Suwałkach wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 463 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Suwałkach i zmiany granic sądów okręgowych w Grodnie, Łucku i Pińsku.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 741 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Krakowie, Tarnowie i Wadowicach.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 545 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi i Piotrkowie, jako zwierzchności hipotecznej.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie terminu zniesienia sądu okręgowego w Starogardzie i utworzenia sądu okręgowego w Gdyni oraz w sprawie utworzenia w Starogardzie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Chojnicach.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie terminu zniesienia sądu okręgowego w Lesznie i w sprawie utworzenia w Lesznie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 445 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zniesieniu sądu okręgowego w Starogardzie, utworzeniu sądu okręgowego w Gdyni i zmianie granic sądu okręgowego w Chojnicach.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 444 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zniesieniu sądu okręgowego w Lesznie oraz zmianie okręgów sądów okręgowych w Ostrowie i Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zniesienia w Inowrocławiu wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Bydgoszczy.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 790 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej i w sprawie utworzenia w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 789 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Mławie i w sprawie utworzenia w Mławie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 787 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sandomierskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi, Radomiu, Siedlcach, Sosnowcu i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1931 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Gnieźnie, Grudziądzu i Starogardzie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1931 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi i Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1931 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie i Włocławku.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 97 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Grodnie, Nowogródku i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Łomży, Łucku i Sosnowcu.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Łasku i Widawie w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. o utworzeniu w Lidzie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1930 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Białymstoku i Knyszynie w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1930 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1929 r. o utworzeniu w Gdyni wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Starogardzie.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1929 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Górze Kalwarji i Grójcu w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1929 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łomżyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1929 nr 46 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1929 nr 17 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1929 r. o utworzeniu w Brześciu n/B. wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomskowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 932 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie płockim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie lwowskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie krakowskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie wyznaczania ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy względnie sądu okręgowego.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 815 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie tureckim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kolskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 12 Przepisy wykonawcze do reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu
Dz.U. 1918 nr 5 poz. 11 Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Król. Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 5 uznany za uchylony Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie zmiany dyzlokacji sądów
M.P. 2022 poz. 592 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr 1130.41.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 1130.36.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. nr 1130.25.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 1130.24.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.14.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 1130.13.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 1130.12.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. nr 1130.10.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2022 r. nr 1130.9.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. nr 1130.8.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2022 r. nr 1130.6.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.5.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.4.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 492 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 490 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
M.P. 2022 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 17 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 3 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.73.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.71.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.68.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.67.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.64.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 831 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 830 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.53.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.52.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2021 r. nr 1130.43.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 1130.41.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.40.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.39.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.38.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 620 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2021 r. nr 1130.11.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 r. nr 1130.10.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. nr 1130.9.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 1130.8.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 1130.7.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.6.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.5.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.4.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.3.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.2.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.1.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 302 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 131 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. nr 1130.61.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 1130.60.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 47 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. nr 1130.58.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 29 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1187 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.50.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.49.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.45.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.44.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.43.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1016 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2020 r. nr 1130.39.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 776 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 585 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. nr 1130.23.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. nr 1130.22.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. nr 1130.21.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2020 r. nr 1130.19.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 405 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu
M.P. 2020 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. nr 1130.1.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 23 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2019 r. nr 1130.51.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 1144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2019 r. nr 1130.33.2019 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. nr 1130.32.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.31.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.30.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.29.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 1130.28.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 1130.25.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.23.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 919 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.22.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 807 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 698 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 1130.17.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1130.15.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 578 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1199 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 713 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2018 r. nr 1130.7.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.30.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.29.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.26.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 1130.21.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 252 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 234 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 596 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 1130.8.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. nr 1130.7.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 577 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 561 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 474 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr 1130.5.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 274 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 786 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 649 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. nr 1130-10-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. nr 1130-5-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 1130-2-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2014 r. nr 1130-1-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. nr 112-6-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 112-5-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 112-4-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 20 poz. 362 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych
M.P. 2003 nr 12 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. nr 112-2-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 12 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. nr 112-1-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2002 nr 48 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. nr 112-13-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2002 nr 33 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. nr 112-7-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 30 poz. 485 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 27 poz. 451 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 20 poz. 368 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.
M.P. 2001 nr 45 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2001 r. nr 112-15-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 45 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr 112-14-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 1945 nr 48 poz. 113 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Radomiu
M.P. 1945 nr 46 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Krakowie
M.P. 1939 nr 173 poz. 417 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lipca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
M.P. 1939 nr 154 poz. 366 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lipca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na łąwników i zastępców ławników Sądów Pracy i Sądów Okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1939 nr 146 poz. 344 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
M.P. 1939 nr 134 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 9 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
M.P. 1939 nr 13 poz. 25 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Wilnie z dnia 11 stycznia 1939 roku w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy oraz Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1937 nr 17 poz. 28 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy w Sosnowcu i Zawierciu oraz Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1937 nr 15 poz. 27 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Łodzi i Sądu Okręgowego w Łodzi.
M.P. 1937 nr 13 poz. 22 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Częstochowie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie (Wydział zamiejscowy w Częstochowie).
M.P. 1936 nr 277 poz. 495 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1936 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy i Sądów Okręgowych w Lublinie i Radomiu
M.P. 1936 nr 256 poz. 457 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1936 r. w sprawie dodatkowych list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Białej i Sądu Okręgowego w Wadowicach
M.P. 1936 nr 227 poz. 400 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych w Poznaniu, Gdyni, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.
M.P. 1936 nr 100 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
M.P. 1933 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Minsitra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1933 r. o ustaleniu ilości notarjuszów przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych w okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie.
M.P. 1932 nr 262 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1932 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1932 nr 257 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Białej, w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.
M.P. 1932 nr 213 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1932 r. o zniesieniu kancelarji notarjalnej w Peczeniżynie w okręgu sądu okręgowego w Kołomyji i o utworzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Kołomyji w tym samym okręgu sądowym.
M.P. 1932 nr 208 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1932 r. o utworzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Tarnowie w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.
M.P. 1932 nr 72 poz. 100 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
M.P. 1932 nr 23 poz. 28 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach
M.P. 1932 nr 3 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza we Włocławku, w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku.
M.P. 1931 nr 248 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Jędrzejowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach
M.P. 1931 nr 235 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Opatowie w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
M.P. 1931 nr 233 poz. 315 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1931 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu Sądu okręgowego w Piotrkowie
M.P. 1931 nr 76 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Kaliszu w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.
M.P. 1931 nr 76 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1931 nr 71 poz. 114 Obwieszczenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie powołania ławników i zastępców ławników Sądów Pracy i Sądów Okręgowych.
M.P. 1931 nr 65 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Sosnowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosonowcu
M.P. 1931 nr 52 poz. 90 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Olkuszu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1931 nr 52 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Zawierciu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1931 nr 44 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Otwocku w okręgu sądu okręgowego w Warszawie
M.P. 1930 nr 273 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Będzinie w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu