Wyszukiwanie

skóry

Liczba znalezionych aktów: 86.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 26 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1822 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1383 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1989 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1792 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 584 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 461 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 77 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 53 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1957 nr 28 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 16 maja 1957 r. w sprawie poddania skór bydlęcych i końskich działaniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 250 uchylony Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 419 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1937 r. o higienie i bezpieczeństwie pracy w zakładach wyprawiających skóry.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o oznaczeniu w handlu detalicznym miary i pochodzenia skór miękkich.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1933 r. o uldze celnej na skóry giemzowe.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 734 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1931 nr 65 pou. 538 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 40 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1931 r. o zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 370 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 maja 1930 r. w sprawie cła wywozowego od odpadków skór surowych.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 525 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. o uchyleniu ceł wywozowych od skór surowych.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 9 grudnia 1920 r. o uchyleniu dekretu o sekwestrze skór i garbników z dnia 7 lutego 1919 roku.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 779 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 grudnia 1920 r. w sprawie uchylenia dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych surowcowych.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 723 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowych.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 564 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 374 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowcowych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 275 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowych.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych i surowcowych dla obszarów b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie ustalenia cennika skór gotowych.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie ustalenia cennika na skóry surowe.
Dz.U. 1920 nr 12 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 157 uchylony Dekret w przedmiocie sekwestru skór i garbników.
M.P. 1996 nr 28 poz. 295 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1985 nr 24 poz. 187 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24 sierpnia 1985 r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1983 nr 25 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.
M.P. 1975 nr 17 poz. 110 Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do naczelników powiatów, które przejmują wojewodowie.
M.P. 1974 nr 15 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie obrotu i gospodarowania skórami z bydła rogatego i koni.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1971 nr 21 poz. 138 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego".
M.P. 1971 nr 5 poz. 29 uchylony wykazem Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego".
M.P. 1962 nr 50 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 czerwca 1962 r. w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.
M.P. 1954 nr 46 poz. 653 Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 kwietnia 1954 r. w sprawie odkażania środków transportu drogowego, używanych do przewozu zwierząt racicowych, skór nie wyprawionych i odpadków zwierzęcych.
M.P. 1953 nr 63 poz. 765 uchylony wykazem Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie uboju gospodarczego zwierząt rzeźnych oraz usprawnienia skupu skór surowych i odpadków poubojowych pochodzących z uboju gospodarczego.
M.P. 1934 nr 120 poz. 164 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 19 L.D.IV 16140/2/34 z dnia 23 maja 1934 r. w sprawie cła na skóry oraz inne przedmioty.