Position PDFStatus Title
Dz.U. 1949 nr 66 poz. 538 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o zmianach w budżecie na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie używania lodu naturalnego do chłodzenia i konserwowania artykułów żywności.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 grudnia 1949 r. w sprawie rejestracji butli do gazów technicznych i obowiązku udowodnienia ich własności.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 535 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 533 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1949 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 532 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1950 r.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 531 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 530 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zakładach leczniczych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 529 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o etatach państwowych w szkołach wyższych niepaństwowych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 528 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 527 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 526 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 525 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 524 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 523 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 522 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Olkuszu, Pilicy, Wolbromiu i Skale.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 517 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 września 1948 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Studium Ogrodniczego na Uniwersytecie Poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie wynagrodzenia osób uczestniczących w weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 512 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie uposażenia liniowych pracowników samorządowych zawodowych straży pożarnych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie korzystania przez pracowników państwowych i samorządowych, przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich, żołnierzy oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego z komunikacji powietrznej i morskiej przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia go w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 506 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A. w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rzemiosła i Handlu.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rolnemu przez Państwowy Bank Rolny agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rolnego.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 października 1949 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższych Szkołach Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz w Cieszynie.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 499 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 498 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji Radiofonicznej wraz z Planem Kopenhaskim i Protokołem Końcowym, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 497 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydawnictw.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 496 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o wynalazkach i wzorach użytkowych, dotyczących obrony Państwa.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 495 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 493 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz o polskich normach i standartach.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 492 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Sądu Okręgowego w Toruniu i o utworzeniu Sądu Okręgowego we Włocławku.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i w Bełczynie.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu dla gminnych kas spółdzielczych.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa gastronomiczne.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 487 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 2 grudnia 1949 r. w sprawie odjęcia zarządom gminnym uprawnień budowlanych oraz w sprawie przekazania tych uprawnień wydziałom powiatowym w powiatach: łowickim, koneckim, kutnowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, skierniewickim i wieluńskim woj. łódzkiego.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 486 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1949 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 września 1945 r. o sposobie przedstawiania kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych, trybie powoływania ławników i zasadach powoływania poszczególnych ławników na posiedzenia sądowe.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 483 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie obowiązku pracy położnych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 482 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej o charakterze miejskim Brwinów w powiecie grodzisko-mazowieckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 479 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Sztuki.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie właściwości naczelnych władz gospodarki narodowej w zakresie miar i narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. zmieniające rozporządzenie o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 475 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1949 r. o sprostowaniu błędów w tekstach ogłoszonych w Dzienniku Ustaw R.P. z 1949 r. nr 7, poz. 39; nr 24, poz. 161; nr 42, poz. 314 i 315; nr 53, poz. 419 oraz nr 55, poz. 438.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 474 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie złożenia przez Haiti dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 473 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Izraela do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 472 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia gmin wiejskich Klucze i Przeginia w powiecie olkuskim oraz zmiany granic gmin wiejskich Chodów i Wielko-Zagórze w powiecie miechowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic okręgów Sądów Grodzkich w Wągrowcu i Żninie.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 469 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Koziegłowy w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 468 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmian granic miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 467 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Krynica oraz zmiany granic miasta Krynica w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Pińczowa w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 1949 r. w sprawie opłat za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 listopada 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 listopada 1949 r. w sprawie likwidacji studiów kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1949 r. w sprawie utworzenia katedr w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 59 poz. 461 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 1949 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 59 poz. 460 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna, Protokół końcowy do Konwencji i Protokoły dodatkowe do Konwencji, podpisane w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 1949 r.).
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 459 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Guatemalę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 458 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie złożenia przez Pakistan i Izrael dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wychowania, nauki i kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 457 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Albanię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Odolanowie i Wieluniu nad Notecią.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 455 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1949 r. o postawieniu w stan likwidacji Wojewódzkiego Banku Pożyczkowego w Poznaniu.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 1949 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zezwoleń na przekroczenie normy ilościowej.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 października 1949 r. w sprawie wygasania i cofania koncesji na prowadzenie garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 452 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Bytomiu nazwy "Śląska Akademia Lekarska imienia Ludwika Waryńskiego".
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 451 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Szczecinie nazwy "Pomorska Akademia Lekarska imienia generała Karola Świerczewskiego".
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 450 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie określenia terminu zniesienia regionalnych dyrekcji planowania przestrzennego.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 448 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
Dz.U. 1949 nr 57 poz. 447 uznany za uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 8 listopada 1949 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1949 r. o zakazie przemiału pszenicy na mąkę pszenną 50%.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zakazu wypieku pieczywa pszennego z mąki pszennej 50% przemiału.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 444 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uznania niektórych artykułów za reglamentowane.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie podziału Wydziałów Rolniczo-Leśnych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 440 Dekret z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uchylenia ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 439 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 438 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 437 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 436 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów o zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 435 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 434 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 433 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 432 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 1949 r. o sprostowaniu błędów w tekście polskim i czeskim Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 431 uchylony Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Lekkiego oraz Kierownika Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 września 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 430 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 października 1949 r. w sprawie złożenia przez W. Ks. Luksemburg dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego oraz w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do powyższej Konwencji.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 429 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Komunalnemu przez Polski Bank Komunalny S.A. w Warszawie i Komunalny Związek Kredytowy w Poznaniu wraz z Komunalnym Bankiem Kredytowym w Poznaniu - agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim, oraz o postawieniu tych instytucji w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Komunalnego.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego Bankowi Inwestycyjnemu agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Inwestycyjnego.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 października 1949 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład spółdzielni produkcyjnych i zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Kcyni, Wągrowcu i Żninie.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 422 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 września 1949 r. w sprawie ulg w podatku od lokali.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi i Komunikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu aparatów natryskowych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 419 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 418 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1949 r. o sprostowaniu błędu w tabeli celnych opłat manipulacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 416 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do międzynarodowego Porozumienia dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Pilźnie.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Gniewie i Skarszewach.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 413 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Puławach i Sobolewie.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 września 1949 r. w sprawie utworzenia w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie Oddziału Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 września 1949 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz katedr na tym Wydziale.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Zdrowia z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie ulgowych opłat szpitalnych za leczenie niektórych kategorii rzemieślników i rybaków morskich.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 408 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie nadania Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 405 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o zniesieniu instytucji państwowych zakładów chowu koni i przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Hodowli Roślin".
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 404 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 403 uchylony Dekret z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 402 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 401 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 400 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 399 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ratyfikacji lub przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 września 1949 r. w sprawie odległości budynków od niektórych dróg państwowych.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 3 października 1935 r. o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 396 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 września 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 394 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1949 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 1949 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w: Chojnicach, Cieszynie, Gliwicach, Opolu, Sosnowcu, Kielcach, Tarnowie, Gnieźnie, Gorzowie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Przemyślu, Rzeszowie, Koszalinie, Wałczu, Brzegu, Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1949 r. w sprawie organizacji studium wojskowego oraz programu, porządku wykładów i zajęć praktycznych w czasie wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla funkcjonariuszów kontroli wewnętrznej w administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Obrony Narodowej z dnia 5 września 1949 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1948 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez stacje pogotowia ratunkowego, będące zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 sierpnia 1949 r. w sprawie statutu wzorowego dla spółek drogowych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie składu, organizacji i trybu postępowania komisji odszkodowawczej dla wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 383 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę uzasadniającego żądanie dopłaty do nominalnej sumy zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zasad zaszeregowania, automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli i wychowawców zakładów wychowawczych i poprawczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 381 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 380 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 379 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 378 obowiązujący Traktat Pokoju z Włochami, podpisany w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 1947 r.).
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 376 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przyjęcia dla Pakistanu znaku P.A.K. w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 375 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 374 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz do Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 373 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie ratyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., oraz przystąpienia do niej szeregu państw.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 1949 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań lub śmierci na gorączkę błotną oraz zachorowań lub śmierci dzieci na ostre zapalenie jelit.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Żarki w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lipca 1949 r. w sprawie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 369 uchylony Dekret z dnia 18 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zgromadzeniach.
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 368 uchylony Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 367 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 366 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych i na zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności handlowych.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 365 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 364 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonii brytyjskich Konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 363 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii i Liberii do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 362 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Honduras i Urugwaj Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 361 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburg, Australii oraz Libanu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 360 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Ekwador i Republikę Costa Rica Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 359 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię i Norwegię Konwencji nr 80 dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1949 r. w sprawie wymiaru, poboru i administracji funduszu "D" S.F.O.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1949 r. o poborze w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy Centrali Złomu.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie dostarczania nieruchomości zamiennych w zamian za nieruchomości niezbędne dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki produkcji rolnej.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 352 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 sierpnia 1949 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 351 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 350 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1949 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu i Liberii do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 348 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Sieniawie.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 345 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki budowlanej.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie statystyki uboju zwierząt.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie przekazania wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych kompetencyj władz naczelnych w zakresie fundacyj, darowizn i zapisów.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 342 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o uregulowaniu niektórych zobowiązań przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej i instytucyj publicznych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 339 uchylony Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 338 uchylony Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 337 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 336 akt jednorazowy Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 335 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 334 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 333 akt jednorazowy Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 332 obowiązujący Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat.
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 330 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej wraz z Protokołem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 329 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana wraz z Protokołem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie wynagrodzenia dla zarządu pocztowego za sprzedaż znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 326 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Konwencję między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisana w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 325 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisana wraz z Protokołem w Moskwie, dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 324 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 323 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisana wraz z Protokołem końcowym w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do Akademii Lekarskich w Gdańsku, Bytomiu i Szczecinie na rok szkolny 1949/50.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych na rzecz Skarbu Państwa dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie).
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1949 r. w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolei państwowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie zaszeregowania emerytowanych funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych do grup uposażenia.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 312 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 310 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 309 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 308 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o regulacji i utrzymaniu wód spławnych na cały obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 307 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 306 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o przedłużeniu terminu stosowania ulg inwestycyjnych w odniesieniu do niektórych inwestycyj dokonanych na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 305 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zniesieniu militaryzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 304 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 lipca 1949 r. w sprawie określenia szerokości pasa nadbrzeżnego.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 302 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 301 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Sztandar Pracy".
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 300 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Budowniczych Polski Ludowej".
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 299 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie prawa o sądach pracy.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zakresie działania Ministra Skarbu.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 296 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu o zniesieniu izb rolniczych.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 295 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz w sprawie egzaminów uzupełniających przy wstępowaniu do szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie kontroli budownictwa państwowego.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Budownictwa z dnia 15 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązania stowarzyszenia "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych".
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany granic powiatów sztumskiego, malborskiego i elbląskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych: w Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Bochni Sądu Okręgowego w Krakowie.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1949 r. w sprawie umownych ubezpieczeń osobowych prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1949 r. o zniesieniu Wydziałów Zamiejscowych w Żywcu i Inowrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie ogólnych norm ilościowych lekarzy, dopuszczonych do wykonywania praktyki lekarskiej.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie ustalania list lekarzy i lekarzy-dentystów przekraczających normę ilościową.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisji lokalowych.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Funduszowi Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1949 nr 37 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 czerwca 1949 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1949/50.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 272 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 271 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zniesieniu niektórych sądów grodzkich.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Inowrocławiu, Strzelnie, Kryni, Wągrowcu, Żninie, Starogardzie, Czersku, Lubawie, Działdowie, Nowem, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zniesieniu sądów grodzkich, nie uruchomionych po wyzwoleniu spod okupacji.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie Kursów Przygotowawczych do szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 maja 1949 r. w sprawie otwarcia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej i utworzeniu katedr na tym Wydziale.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Minoga i Skała w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 263 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 maja 1949 r. w sprawie utworzenia, przemianowania i zwinięcia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w hutach szkła.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Stomatologicznej w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 258 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Górniczej w Krakowie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie poddania przedsiębiorstw państwowych: Polskie Linie Lotnicze "Lot", Polskie Biuro Podróży "Orbis" i "Państwowa Komunikacji Samochodowa" - działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1949 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo; 2) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali; 3) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych; 4) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym; 5) w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o podatkach za legalizację narzędzi mierniczych; 6) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy; 7) w rozporządzeniu Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych i 8) w rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 255 wygaśnięcie aktu Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmian w załączniku I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 254 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 maja 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 maja 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. o obowiązku uzyskania zezwolenia, właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowlanych.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 252 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 maja 1949 r. w sprawie opłat, należnych od dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa cukiernicze i cukierniczo-kawiarniane, wydane co do §§ 23-29 ust. 1-3 i 5 w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1949 r. o zaliczeniu radiomechaników lotniczych do kategorii pracowników umysłowych.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie utworzenia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Wrocławskim.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 246 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o utworzeniu Instytutu Badań Literackich.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego i drukarń.
Dz.U. 1949 nr 33 poz. 244 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu o postępowaniu doraźnym.
Dz.U. 1949 nr 33 poz. 243 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 242 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów konińskiego, wrzesińskiego, jarocińskiego, wągrowieckiego i żnińskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 240 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz przepisów wprowadzających prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 239 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu o postępowaniu doraźnym.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 238 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 236 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 42), dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej w 1934 r.), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235 obowiązujący Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 234 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 233 obowiązujący Konwencja (nr 40) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 232 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 231 obowiązujący Konwencja (nr 39) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 230 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 38) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 229 obowiązujący Konwencja (nr 38) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 228 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 37) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 227 obowiązujący Konwencja (nr 37) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 226 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązku ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 225 obowiązujący Konwencja (nr 36) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 224 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 223 obowiązujący Konwencja (nr 35) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 222 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221 obowiązujący Konwencja (nr 25) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 220 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 219 obowiązujący Konwencja (nr 24) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministrów, Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1949 r. w sprawie zmiany granic okręgów Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach i Wrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestu weksli.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 212 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Żelechowie.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Strumieniu.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 20 kwietnia 1949 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 kwietnia 1949 r. w sprawie zmiany granic i utworzenia gmin wiejskich w powiatach: tarnobrzeskim, jasielskim, lubaczowskim, dębickim, kolbuszowskim, gorlickim województwa rzeszowskiego oraz w powiatach: pińczowskim województwa kieleckiego, wysoko-mazowieckim województwa białostockiego i radzymińskim województwa warszawskiego.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty oraz z Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonywaniu obowiązku szkolnego przez młodocianych.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 lipca 1948 r. w sprawie wykonania w zakresie danin komunalnych art. 148 ust. 1 i art. 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Odbudowy z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie właściwości władz i sposobu wykonywania przez nie nadzoru nad zużyciem sum przeznaczonych na eksploatację i bieżący remont nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach radiotelegraficznych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197 uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 196 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Czeszewo i zmiany granic niektórych gmin wiejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie śląskim do gmin wiejskich o charakterze miejskim.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie określenia kategorii przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego i drukarń, przechodzących na własność Państwa, oraz trybu postępowania przy przekazywaniu drukarń w użytkowanie.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 189 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1949 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 kwietnia 1949 r. w sprawie uszczelniania łączeń rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych oraz stosowania rur lano-żeliwnych typu lekkiego i rur kamionkowych w instalacjach budynków.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 186 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Instytutu Gospodarstwa Narodowego.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 185 obowiązujący Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 184 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Głównej Inspekcji Komunikacji.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 182 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 181 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Funduszu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 179 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 178 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym rozmieszczeniu lekarzy weterynaryjnych.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 177 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o podwyższeniu i zmianie przeznaczenia grzywien nakładanych przez sądy dyscyplinarne izb lekarskich, lekarsko-dentystycznych i aptekarskich.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 175 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o przekazaniu Ministrowi Oświaty zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 174 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach w odbywaniu służby wojskowej przez studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Piasecznie.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1949 r. w sprawie przeniesienia siedziby Sądu Apelacyjnego z Torunia do Bydgoszczy.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1949 r. o włączeniu Sądu Grodzkiego w Kazimierzy Wielkiej do okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie rejonizacji hodowli koni poszczególnych ras i typów.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Mariampol w powiecie kozienickim, województwie kieleckim i utworzeniu gminy wiejskiej Głowaczów w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dobiesławice i Kazimierza Wielka w powiecie pińczowskim województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 165 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Koluszki w powiecie brzezińskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - Regulamin sądów rozjemczych giełd zbożowo-towarowych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zasad udzielania pomocy lekarskiej na podstawie dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Odbudowy o obowiązku uzyskania zezwolenia, właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowlanych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez partie polityczne.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 159 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej polsko-francuskiej o zabezpieczeniu społecznym oraz układów dodatkowych i Protokołu ogólnego, podpisanych w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 158 obowiązujący Konwencja generalna pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym, Układ dodatkowy dotyczący systemu zabezpieczenia społecznego stosowanego do pracowników górnictwa i przedsiębiorstw zrównanych z górnictwem, Układ dodatkowy dotyczący sposobu przekazywania funduszów i Protokół ogólny, podpisane w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 kwietnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 156 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. o opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Lekkiego.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 153 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1949 nr 22 poz. 151 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1949 r. na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 148 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 147 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, wraz z Protokołem, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 146 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Skarbu z dnia 15 marca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie organizacji, zakresu działania i uprawnień inspektoratów mleczarskich oraz trybu pobierania opłat od zakładów mleczarskich.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 24 marca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w powiecie węgrowskim, w województwie warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 marca 1949 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Handlu Wewnętrznego oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Kultury i Sztuki, Żeglugi, Leśnictwa, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Zdrowia oraz Odbudowy w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów, na polskich morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1948 r. o włączeniu niektórych archiwaliów do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska i Westerplatte.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich przetwórstwie.
Dz.U. 1949 nr 20 poz. 134 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską a Czechosłowacją o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 20 poz. 133 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 1949 r.).
Dz.U. 1949 nr 19 poz. 132 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r.
Dz.U. 1949 nr 19 poz. 131 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie dotyczące listów i pudełek z podaną wartością, Porozumienie dotyczące paczek pocztowych, Porozumienie dotyczące przekazów pocztowych, Porozumienie dotyczące pocztowych przelewów pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych, Porozumienie dotyczące prenumeraty czasopism i wydawnictw periodycznych, podpisane w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego, "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie przyjmowania absolwentów Oficerskiej Szkoły Prawniczej na wydziały prawne szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1949 r. o opłatach za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Skarbu i Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. wydane po porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie składu i sposobu powołania Komitetów Funduszów Lokalnych Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów dla statków żeglugi śródlądowej, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz o opłatach w postępowaniu dotyczących rejestru statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 118 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 117 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 116 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o ratyfikacji międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 115 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o nadaniu ustroju miejskiego gminie wiejskiej "Wirek" w powiecie katowickim województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 114 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 111 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o przedpłatach na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników wykonujących roboty budowlane oraz inne prace związane z robotami budowlanymi.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawieszenia na rok 1949 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego przepisów art. 7 ust. 10 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. o opłatach za wydawanie wypisów i zaświadczeń z archiwum akt stanu cywilnego przy Ministerstwie Administracji Publicznej.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi oraz dla rolniczych spółdzielni wytwórczych i rolniczych zespołów spółdzielczych.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 100 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1949 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Jarosławiu i Lubaczowie.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie grup uposażenia prezydentów i wiceprezydentów miast, burmistrzów, wiceburmistrzów i wójtów.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych i samorządowych zatrudnionych w charakterze kierowców samochodowych oraz wartowników i dozorców.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zmian rozporządzenia Rady Ministrów o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla niektórych pracowników państwowych oraz przewodniczących i zastępców przewodniczących organów wykonawczych niektórych gmin miejskich.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie terminu płatności uposażenia pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego, zasad zaszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie przekazania Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych, dotyczących nieletnich z okręgu Sądu Grodzkiego w Grodzisku Mazowieckim.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 79 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademiach Lekarskich w Bytomiu i Szczecinie.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1949 r. w sprawie przyznania XXII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1949 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez niektóre stowarzyszenia i organizacje społeczne, kulturalne i zawodowe.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 75 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnione.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej.
Dz.U. 1949 nr 12 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 72 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 1 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o Komisji Kwalifikacyjnej do stwierdzenia praktycznej umiejętności fachowej osób, ubiegających się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów tych robót.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ulg w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 lutego 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gnojno i Szczytniki w powiecie buskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 68 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 66 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r., wydanego przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza".
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 61 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 60 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o odstąpieniu Zamku Poznańskiego gminie m. Poznania.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 59 uznany za uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 52 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Rumuńską Republiką Ludową oraz układu w przedmiocie zastosowania powyższej konwencji, podpisanych w Bukareszcie dnia 10 września 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 51 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Radiofonii.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 49 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 42 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Narodowej, Leśnictwa, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie zapobiegania powstawaniu oraz rozszerzaniu się pożarów lasów, torfowisk i wrzosowisk.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze spółdzielni.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 35 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 34 obowiązujący Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 33 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 32 obowiązujący Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 30 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1948 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 28 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Jarosławiu Sądu Okręgowego w Przemyślu.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów wydziałów prawa uniwersytetów krajowych.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 24 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 listopada 1948 r. o zwinięciu, utworzeniu i przemianowaniu katedr i zakładów naukowych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 22 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustaleniu imion i nazwisk.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 20 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948 r. o wyłączeniu miasta Zielonej Góry w województwie poznańskim spod nadzoru wydziału powiatowego.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Ministrów: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Komunikacji o zmianie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chotynin w powiecie wieluńskim województwie łódzkim i o zmianie granic gmin wiejskich Gumniska i Mościce w powiecie tarnowskim województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie przepisów o trybie działania komisji weryfikacyjno-egzaminacyjnych dla kandydatów ubiegających się o stopień inżyniera.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 listopada 1948 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz o egzaminach uzupełniających dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 listopada 1948 r. w sprawie przemianowania katedry statystyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 8 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie uzupełnienia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 7 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-bułgarskiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 6 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisany w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 5 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 kwietnia 1948 r. w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 4 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1949 r.