Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1983-04-01
Data wydania:
1983-03-23
Data wejścia w życie:
1983-04-01
Z mocą od:
1983-01-01
Data uchylenia:
1994-02-25
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. 1974 r. nr 47 poz. 282
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (4)
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)