Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1985-02-12
Data wydania:
1985-01-31
Data wejścia w życie:
1985-03-01
Data uchylenia:
1997-10-15
Uwagi:
w zakresie zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1974 r. nr 47 poz. 280) utraciło moc z dniem 1 września 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty zmienione (3)
Akty wykonawcze (29)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)