Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-12-17
Data wydania:
1996-12-06
Data wejścia w życie:
1997-01-01
Data uchylenia:
2004-06-01
Uwagi:
art. 23 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 25 ust. 11 i 12, art. 27 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1996 r. Nr 47 poz. 211) wchodzą w życie 1 lipca 1997 r., art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a) wymienionej ustawy wchodzi w życie 1 kwietnia 1997 r., art. 4 z wyłączeniem pkt 8 lit. c) pkt 10 i pkt 14 lit. a) oraz art. 7 wchodzą w życie 17 grudnia 1997 r. z mocą od dnia 14 września 1996 r. obowiązuje w zakresie zmiany kodeksu pracy
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (2)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)