Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-14
Data wydania:
1997-04-25
Data wejścia w życie:
1997-10-14
Data uchylenia:
2010-10-01
Uwagi:
art. 5 oraz art. 60-67 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2010 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (11)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (18)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)