Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-10-07
Data wydania:
2002-09-13
Data wejścia w życie:
2003-04-08
Data obowiązywania:
2003-04-08
Data uchylenia:
2006-12-22
Uwagi:
z dniem 1 maja 2004 r. tracą moc przepisy art. 2 pkt 1-8 oraz pkt 11-13, art. 3, art. 4 pkt 1-10, pkt 11 lit. a, pkt 12 lit. a, pkt 13-15, art. 5-20, art. 27, art. 28 ust. 1 i art. 29 niniejszej ustawy.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)