Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-12-19
Data wydania:
2006-11-17
Data wejścia w życie:
2007-01-01
Uwagi:
rozdział 3 wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (29)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (4)