Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-07-20
Data wydania:
2007-06-29
Data wejścia w życie:
2007-08-04
Data obowiązywania:
2007-08-04
Uwagi:
art. 24, art. 30, art. 45 i art. 46 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (9)