Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-28
Data wydania:
2008-10-23
Data wejścia w życie:
2008-12-13
Uwagi:
art. 1 pkt 11, 15 i 16 wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)