Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-02-04
Data wydania:
2013-01-04
Data wejścia w życie:
2013-03-07
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Odesłania (3)
Dyrektywy europejskie (3)