Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-02-14
Data wydania:
2013-02-11
Data wejścia w życie:
2013-02-14
Z mocą od:
2013-01-01
Uwagi:
Par. 1 pkt 4 lit. a w zakresie paragrafu 220 oraz lit. b, e, k i n wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1053 z wyj. par. 2
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (8)