Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-06-01
Data wydania:
2011-04-15
Data wejścia w życie:
2011-07-01
Uwagi:
art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (67)
Akty uchylone (12)
Akty uznane za uchylone (42)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (78)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (55)
Dyrektywy europejskie (2)