Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-31
Data wydania:
2015-06-25
Data wejścia w życie:
2015-11-01
Uwagi:
art. 21 ust. 2 i 3, art. 41, art. 42 i art. 45 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (17)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (3)