Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-08-11
Data wydania:
2006-07-14
Data wejścia w życie:
2006-08-26
Uwagi:
Przepisy art. 94 pkt 2 i 3 oraz art. 96, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (20)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (13)
Dyrektywy europejskie (7)