Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-06-28
Data wydania:
2016-06-22
Data wejścia w życie:
2016-07-01
Uwagi:
daty wejścia w życie poszczególnych przepisów -patrz art. 20 ustawy
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (3)