Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-12-29
Data wydania:
2017-11-24
Data wejścia w życie:
2018-01-13
Uwagi:
art. 13 pkt 18-20 wchodzą w życie 30 marca 2018 r.; art. 1, art. 2, art. 4 pkt 3 w zakresie przepisów art. 119zg pkt 2, art. 119zv?119zze i art. 119zzh § 2 oraz pkt 9 w zakresie art. 305q, art. 5 pkt 1, art. 7, art. 11 pkt 3, art. 12 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 wchodzą w zycie 30 kwietnia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (1)