Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-06-11
Data wydania:
2018-05-10
Data wejścia w życie:
2018-06-26
Uwagi:
1) art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.; 2) art. 1 pkt 21 w zakresie art. 24a ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 4-6, pkt 22, pkt 23, pkt 24 w zakresie art. 24f ust. 3 i art. 24g, pkt 28 lit. a tiret pierwsze, lit. e i f, pkt 29 w zakresie art. 27a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 3) art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 17 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.; 4) art. 1 pkt 25 w zakresie art. 25b ust. 1-4, pkt 26 lit. c, pkt 30 w zakresie art. 29 ust. 5 pkt 1, pkt 38 w zakresie art. 41 ust. 3 oraz pkt 43 lit. b i c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 5) art. 1 pkt 21 w zakresie art. 24a ust. 7 i 8, pkt 24 w zakresie art. 24e ust. 6-10 i art. 24h, pkt 25 w zakresie art. 25a ust. 1 i 2 i art. 25c, pkt 26 lit. a w zakresie art. 26 ust. 1 pkt 2, pkt 27, pkt 29 w zakresie art. 27a ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3, i pkt 43 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 5a) art. 1 pkt 29 w zakresie art. 27a ust. 3 pkt 3b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r 6) art. 1 pkt 26 lit. b tiret drugie w zakresie art. 26 ust. 2 pkt 5, lit. d, lit. e w zakresie uchylenia art. 26 ust. 5 i lit. f, pkt 29 w zakresie art. 27a ust. 2 pkt 5-8, ust. 3 pkt 3a i 4 oraz art. 27b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r."
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (10)
Akty zmieniające (7)