Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-07-01
Data wydania:
2019-06-13
Data wejścia w życie:
2019-08-01
Uwagi:
art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4 i 5, art. 59 ust. 4 i 5, art. 63 ust. 1 pkt 3, działu IV, art. 143 pkt 3, art. 171 oraz załącznik do ustawy wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (25)
Akty wykonawcze (24)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (6)