Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-28
Data wydania:
2000-11-29
Data wejścia w życie:
2001-01-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Uwagi:
Art. 8 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2003 r. Art. 9 ust. 4 pkt 1 i 4 i art. 10 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Zmiana tytyłu ustawy "Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" Na podstawie Dz. U. 2004 nr 162, poz. 1695
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (16)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (95)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (4)