Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-01-11
Data wydania:
2018-12-06
Data wejścia w życie:
2021-12-01
Uwagi:
1) art. 16 pkt 2 lit. a, c i d w zakresie dodawanego ust. 7a oraz art. 25 pkt 7 i 10 oraz art. 33 wchodzą w życie z dniem 12 stycznia 2019 r.; 2) art. 16 pkt 1, art. 19 pkt 1, pkt 10 lit. b i pkt 15, art. 24 pkt 38 lit. a i pkt 40 lit. c oraz art. 29 wchodzą w życie z dniem 11 lutego 2019 r.; 3) art. 25 pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 11?13 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.; 4) art. 16 pkt 2 lit. b i d w zakresie dodawanego ust. 7b wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (19)
Akty uznane za uchylone (14)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (1)