Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (4)
Dyrektywy europejskie (7)