Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-07-04
Data wydania:
2023-05-26
Data wejścia w życie:
2023-07-19
Uwagi:
1) art. 49 pkt 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 5 października 2023 r.; 2) art. 51 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty wykonawcze (9)
Dyrektywy europejskie (5)