Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-08-31
Data wydania:
2023-08-17
Data wejścia w życie:
2023-10-01
Uwagi:
1) art. 4 pkt 2 i art. 46 wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2023 r.; 2) art. 1 pkt 3 lit. g, pkt 30, pkt 31 w zakresie dodawanych art. 38aa-38ac, art. 38ae i art. 38af, oraz art. 1 pkt 48 lit. a, pkt 98-106, pkt 113 lit. a w zakresie dodawanego pkt 1b i lit. d, pkt 121, a także art. 10 pkt 3, art. 16 i art. 32 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 3) art. 11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.; 4) art. 1: a) pkt 31 w zakresie dodawanego art. 38ad, b) pkt 41, c) pkt 53 lit. b w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, d) pkt 129 lit. l, e) pkt 130, f) pkt 131 lit. f w zakresie dodawanego ust. 7 pkt 3, g) pkt 134 w zakresie dodawanych art. 184k-184m - wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.; 5) art. 1: a) pkt 63 lit. b i lit. c w zakresie dodawanego pkt 4a, b) pkt 69, 81 i 82, c) pkt 85, 87 i pkt 88 lit. a - w zakresie dodawanych w tych przepisach wyrazów "art. 70h ust. 3 pkt 6" i wyrazów "art. 83h ust. 3 pkt 6 i 7", d) pkt 86 w zakresie, w jakim dotyczy wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g-70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, e) pkt 90 lit. f tiret drugie w zakresie, w jakim dotyczy aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g-70j ustawy zmienianej w art. 1, f) pkt 91 lit. b, d, f i g - w zakresie, w jakim dotyczą aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g-70j ustawy zmienianej w art. 1, g) pkt 92, 93, pkt 129 lit. h i pkt 131 lit. e - w zakresie, w jakim dotyczą wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g-70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 - wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (2)
Dyrektywy europejskie (1)