Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-03-21
Data wydania:
2023-03-09
Data wejścia w życie:
2023-06-22
Uwagi:
1) art. 12 wchodzi w życie z dniem 22 marca 2023 r., z mocą od dnia 1 marca 2023 r.; 2) art. 13 wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (4)