Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-02
Data wydania:
1997-06-06
Data wejścia w życie:
1998-09-01
Uwagi:
Art. 647, 650 par. 3 i art. 674 par. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (147)
Orzeczenie TK (65)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (160)
Dyrektywy europejskie (4)