Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-03-30
Data wydania:
2023-03-09
Data wejścia w życie:
2023-04-14
Uwagi:
1) art. 15, art. 81 pkt 1 i 3, art. 88 pkt 1 w zakresie art. 2 pkt 5, pkt 2 w zakresie art. 15 ust. 1 pkt 7, pkt 4 lit. b oraz art. 91 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2023 r.; 2) art. 87 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (6)
Dyrektywy europejskie (6)