Wyszukiwanie

budowa i utrzymanie dróg

Liczba znalezionych aktów: 101.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2023 poz. 1983 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Dz.U. 2023 poz. 747 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Dz.U. 2022 poz. 505 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Dz.U. 2021 poz. 1644 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2021 poz. 1469 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Dz.U. 2021 poz. 1122 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Dz.U. 2021 poz. 688 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Dz.U. 2020 poz. 2338 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1430 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
Dz.U. 2020 poz. 1179 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącym zmiany Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r.
Dz.U. 2020 poz. 1178 obowiązujący Porozumienie z dnia 13 marca 2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczące zmiany Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r.
Dz.U. 2019 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1620 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 1348 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Dz.U. 2019 poz. 1073 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2018 poz. 2477 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa
Dz.U. 2018 poz. 2161 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Dz.U. 2018 poz. 1534 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2018 poz. 740 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2018 poz. 203 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Dz.U. 2017 poz. 1476 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2017 poz. 820 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2015 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 2014 poz. 316 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2012 poz. 1401 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2012 poz. 931 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1184 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 577 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 780 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych.
Dz.U. 1997 nr 62 poz. 392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 212 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.
Dz.U. 1991 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o Funduszu Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych.
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 lutego 1977 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1974 r. w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach w drogownictwie komunalnym.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, łąk i wrzosowisk.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 2 grudnia 1972 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 138 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania dróg publicznych.
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych.
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 158 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 93 obowiązujący Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia sieci dróg państwowych.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy ustaw o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg i mostów, o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i przepisach porządkowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustaw o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów i o przepisach porządkowych na drogach publicznych.
M.P. 1997 nr 16 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.
M.P. 1996 nr 80 poz. 719 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.
M.P. 1996 nr 34 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.
M.P. 1993 nr 16 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 1993 r. w sprawie przyspieszenia budowy autostrad w Polsce.
M.P. 1986 nr 18 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie prowadzenia ewidencji dróg publicznych.
M.P. 1984 nr 28 poz. 183 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 31 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1982 nr 28 poz. 249 uchylony wykazem Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w warunkach zimowych.
M.P. 1982 nr 24 poz. 210 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1981 nr 28 poz. 255 uchylony wykazem Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 23 października 1981 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w warunkach zimowych.
M.P. 1981 nr 5 poz. 41 uchylony wykazem Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1981 r. w sprawie pozbawienia drogi państwowej Bębło-Ojców-Grodzisko jej dotychczasowego charakteru drogi państwowej i zaliczenia do kategorii dróg lokalnych.
M.P. 1980 nr 5 poz. 19 uchylony wykazem Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1980 r. w sprawie pozbawienia drogi Zwierzyniec - Jacnia charakteru drogi państwowej.
M.P. 1977 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1977 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg publicznych do odpowiedniej kategorii.
M.P. 1976 nr 39 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1976 r. w sprawie pozbawienia drogi Borzęcin Duży - Truskaw - Palmiry charakteru drogi państwowej.
M.P. 1974 nr 9 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie ugodowego załatwiania roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
M.P. 1971 nr 11 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. w sprawie pasów drogowych dróg publicznych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 202 uchylony wykazem Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1970 r. w sprawie pozbawienia drogi państwowej Bogatynia - Rybarzowice - Sieniawka jej dotychczasowego charakteru i zaliczenia do kategorii dróg lokalnych.
M.P. 1969 nr 31 poz. 227 uchylony wykazem Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnych.
M.P. 1964 nr 65 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15 września 1964 r. w sprawie obliczania obciążenia dróg lokalnych oraz ustalania wielkości udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji drogowych i utrzymania dróg lokalnych.
M.P. 1964 nr 12 poz. 53 uznany za uchylony Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych oraz pozbawienia niektórych dróg państwowych ich dotychczasowego charakteru.
M.P. 1963 nr 68 poz. 335 uchylony wykazem Uchwała nr 257 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji i utrzymania dróg lokalnych oraz udziału dokonujących przewozu w kosztach wzmocnienia i naprawy mostów i wiaduktów drogowych na drogach publicznych.
M.P. 1963 nr 20 poz. 107 uchylony wykazem Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie udziału zakładów w kosztach budowy i utrzymania dróg zakładowych.
M.P. 1963 nr 10 poz. 50 uchylony wykazem Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych oraz pozbawienia niektórych dróg państwowych ich dotychczasowego charakteru.
M.P. 1961 nr 31 poz. 148 uchylony wykazem Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1961 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych.
M.P. 1960 nr 40 poz. 199 uchylony wykazem Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1960 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych na obszarze województwa olsztyńskiego i województwa wrocławskiego do kategorii dróg państwowych.
M.P. 1959 nr 69 poz. 355 uchylony wykazem Zarządzenie nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1959 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych na obszarze województwa olsztyńskiego do kategorii dróg państwowych.
M.P. 1930 nr 157 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi od stacji kolejowej w Jastarni do portu w gm. Bór oraz drogi od stacji kolejowej Kolibki - Orłowo do kąpieliska Orłowo w powiecie morskim, w województwie pomorskim