Wyszukiwanie

spółdzielcze prawo

Liczba znalezionych aktów: 39.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 201 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2022 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2022 poz. 376 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 737 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 648 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2020 poz. 2320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 1055 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt K 3/19
Dz.U. 2020 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 695 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 275 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 1100 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2018 poz. 1285 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2018 poz. 1237 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 3/13
Dz.U. 2017 poz. 1596 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2017 poz. 1560 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2016 poz. 21 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2015 poz. 1166 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 891 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt K 25/12
Dz.U. 2015 poz. 838 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 201 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt K 60/13
Dz.U. 2013 poz. 1443 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2013 poz. 814 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 36/12
Dz.U. 2013 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
Dz.U. 2012 poz. 951 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 767 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1014 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach i ich związkach.
M.P. 2020 poz. 1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach
M.P. 1997 nr 53 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.
M.P. 1939 nr 189 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie wskazania spółdzielniom, należącym do związku, pozbawionego prawa rewizji, instytucji, które przejmią prawo przeprowadzania rewizji tych spółdzielni.
M.P. 1939 nr 189 poz. 469 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie odebrania związkowi spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1939 nr 189 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie wskazania spółdzielniom, należącym do związku, pozbawionego prawa rewizji, instytucji, która przejmie prawo przeprowadzania rewizji tych spółdzielni.
M.P. 1939 nr 189 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie odebrania związkow spółdzielni prawa dokonywania rewizji.