Wyszukiwanie

tworzenie prawa

Liczba znalezionych aktów: 112.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 818 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Dz.U. 2024 poz. 796 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2024 poz. 771 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
Dz.U. 2024 poz. 350 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2024 poz. 349 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego
Dz.U. 2024 poz. 348 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Dz.U. 2024 poz. 347 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Dz.U. 2021 poz. 2052 obowiązujący Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
Dz.U. 2020 poz. 996 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2020 poz. 772 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji
Dz.U. 2018 poz. 2217 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji
Dz.U. 2018 poz. 2120 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Dz.U. 2018 poz. 646 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
Dz.U. 2018 poz. 4 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
Dz.U. 2016 poz. 861 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej
Dz.U. 2016 poz. 283 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
Dz.U. 2015 poz. 1812 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
Dz.U. 2014 poz. 575 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej
Dz.U. 2011 nr 7 poz. 29 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1600 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2788 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1036 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 176 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zasad rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 1995 nr 28 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 285 Ustawa z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 215 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 234 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 marca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu Rady Prawniczej.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1923 r. w przedmiocie wydania regulaminu procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego na podstawie art. 596 Polsko-Niemieckiej Konwencji Górnośląskiej zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 388 Ustawa z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na tych ziemiach obowiązującem.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 657 Ustawa z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 511 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 41 Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej.
M.P. 2023 poz. 1384 obowiązujący Zarządzenie nr 652 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego
M.P. 2023 poz. 1356 akt jednorazowy Zarządzenie nr 643 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej
M.P. 2023 poz. 88 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2023 r. w sprawie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej
M.P. 2020 poz. 1112 obowiązujący Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
M.P. 2018 poz. 917 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021
M.P. 2014 poz. 205 obowiązujący Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1999 nr 26 poz. 404 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie powołania Komisji Reformy Prawa Pracy.
M.P. 1998 nr 12 poz. 200 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 68 poz. 637 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie Uzupełnienia "Założeń polityki mieszkaniowej państwa".
M.P. 1996 nr 43 poz. 419 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 25 poz. 258 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie polityki regionalnej państwa.
M.P. 1996 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie kompleksowej ochrony lasów i racjonalnej gospodarki leśnej.
M.P. 1996 nr 1 poz. 3 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 514 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 18 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 219 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych.
M.P. 1995 nr 8 poz. 113 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944.
M.P. 1994 nr 57 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.
M.P. 1994 nr 56 poz. 468 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 11 października 1994 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1994 nr 54 poz. 453 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 22 września 1994 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 47 poz. 379 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 23 poz. 188 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie dodatkowych wymogów postępowania z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełniania kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej.
M.P. 1994 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1994 nr 6 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1993 nr 63 poz. 562 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 4 poz. 14 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 44 poz. 310 uznany za uchylony Uchwała Nr 147 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej.
M.P. 1991 nr 8 poz. 55 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 7 poz. 47 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowej konsultacji społecznej.
M.P. 1991 nr 2 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu
M.P. 1990 nr 30 poz. 237 uznany za uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewodów.
M.P. 1989 nr 39 poz. 307 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie skrócenia kadencji Rady Legislacyjnej.
M.P. 1988 nr 32 poz. 289 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1988 nr 20 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia rejestru przepisów resortowych.
M.P. 1987 nr 38 poz. 331 uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1986 nr 21 poz. 151 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 33 poz. 220 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 32 poz. 217 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 177 ust. 1 ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1984 nr 11 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia rejestru przepisów resortowych.
M.P. 1984 nr 10 poz. 66 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1984 nr 10 poz. 65 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 27 poz. 152 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu oraz trybu opracowywania, uzgadniania i ogłaszania normatywnych aktów prawnych.
M.P. 1982 nr 18 poz. 146 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 17 poz. 134 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1981 nr 26 poz. 224 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1981 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dotyczącej powołania Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw.
M.P. 1980 nr 29 poz. 164 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 7 poz. 37 uchylony wykazem Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1976 r. w sprawie kolejności nazw województw.
M.P. 1971 nr 38 poz. 247 uchylony wykazem Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
M.P. 1969 nr 30 poz. 223 uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie trybu działania Rady Ministrów i Prezydium Rządu.