Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-09
Data wydania:
2001-07-25
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Data obowiązywania:
2003-01-01
Data uchylenia:
2007-01-01
Uwagi:
art. 3, art. 22-24 i art. 44 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.; art. 35, art, 39 pkt 2, art. 41 i 44a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.; art. 34 ust. 5 w części dotyczącej uwzględnienia wysokości środków, które dysponenci jednostek i zespołów ratownictwa medycznego uzyskują z kas chorych, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (11)
Akty zmieniające (7)
Akty uchylające (1)