Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-07-25
Data wydania:
2001-05-25
Data wejścia w życie:
2001-08-09
Data obowiązywania:
2001-08-09
Data uchylenia:
2022-04-23
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (20)
Akty uchylające (1)