Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-07-25
Data wydania:
2001-06-22
Data wejścia w życie:
2001-10-26
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
Uwagi:
Art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13 weszły w życie z dniem 25 lipca 2001 r. Z dniem 30 marca 2015 r, tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (na podst. Dz. U. z 2015 r., poz. 277)
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (20)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (17)
Dyrektywy europejskie (7)