Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-06
Data wydania:
2005-07-28
Data wejścia w życie:
2005-10-07
Data uchylenia:
2009-02-27
Uwagi:
art. 44 dotyczący nieogłoszonej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Prezydent wystąpił do TK z wnioskiem w sprawie zgodności tej ustawy z Konstytucją.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (15)
Akty wykonawcze (3)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)