Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-07-02
Data wydania:
2008-05-30
Data wejścia w życie:
2008-07-17
Uwagi:
Art. 14-16 oraz art. 29-31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (164)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (14)
Dyrektywy europejskie (3)