Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-11-20
Data wydania:
2013-10-11
Data wejścia w życie:
2013-12-05
Uwagi:
art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 4 lit. a tiret pierwsze - tiret trzecie, pkt 8, pkt 9 lit. b, pkt 21, pkt 23 lit. a, pkt 25, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 11 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (29)
Odesłania (6)