Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-02-24
Data wydania:
2015-01-15
Data wejścia w życie:
2015-05-25
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (20)
Odesłania (5)
Dyrektywy europejskie (1)