Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-06-04
Data wydania:
2010-04-30
Data wejścia w życie:
2010-10-01
Uwagi:
art. 45, art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 3 i 5 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 5 i art. 78-86 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (20)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (19)