Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-19
Data wydania:
2016-11-30
Data wejścia w życie:
2017-01-03
Uwagi:
1) art. 1-6 wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.; 2) art. 16-32 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (2)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (1)