Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-09-23
Data wydania:
2019-08-30
Data wejścia w życie:
2020-03-24
Uwagi:
1) art. 1 pkt 34, 36-39, art. 2, art. 5 oraz art. 9 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 8 października 2019 r.; 2) art. 4 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 3) art. 1 pkt 4 i 35 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty zmieniające (1)