Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-08-11
Data wydania:
2023-06-16
Data wejścia w życie:
2026-02-01
Uwagi:
1) art. 3 pkt 1, 3 i pkt 5 w zakresie art. 299g § 2 i art. 299h § 2, art. 7 pkt 2 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 12 sierpnia 2023 r.; 2) art. 1 pkt 8, 9, 10 i 14 oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.; 3) art. 1 pkt 4 i 5, art. 4-6, art. 7 pkt 1 i 3, art. 9 i art. 18-21 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 4) art. 1 pkt 7 lit. e, pkt 13 lit. b w zakresie art. 106h ust. 2 i 4, pkt 24 w zakresie art. 106ni ust. 1-3 i 5-7, pkt 30 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (5)
Akty zmieniające (1)