Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-23
Data wydania:
2008-11-21
Data wejścia w życie:
2009-03-24
Uwagi:
art. 7 ust. 1, art. 40-43, art. 45, art. 47-49, art. 186 pkt 2-6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (59)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (42)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (26)
Dyrektywy europejskie (1)