Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-03-24
Data wydania:
2023-03-09
Data wejścia w życie:
2024-03-25
Uwagi:
1) art. 1 pkt 2, pkt 5 w zakresie art. 15 § 3b, pkt 13 lit. a w zakresie art. 27 § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte i lit. b tiret trzecie, pkt 13 lit. c, pkt 24 lit. b oraz art. 22 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 25 marca 2023 r.; 2) art. 8-10 i art. 23-28 wchodzą w życie z dniem 8 kwietnia 2023 r.; 3) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2023 r.; 4) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.; 5) art. 1 pkt 13 lit. a w zakresie art. 27 par. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b tiret pierwsze i drugie, art. 3 pkt 1, 3-6, art. 7, art. 19, art. 20 oraz art. 28a wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.; 6) art. 1 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (4)