Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-06-05
Data wydania:
2023-05-26
Data wejścia w życie:
2023-07-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 1, pkt 2 lit. c i pkt 3, art. 10 pkt 11 i 13-15 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2023 r.; 2) art. 1 pkt 35 lit. a wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.; 3) art. 7 pkt 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.; 4) art. 1 pkt 23 lit. a tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r.; 5) art. 4 pkt 1-7 i 10-14, art. 5 pkt 2 oraz art. 29 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty zmieniające (2)