Wyszukiwanie

probiercze prawo

Liczba znalezionych aktów: 95.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 536 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 2063 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2022 poz. 1800 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2022 poz. 974 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Dz.U. 2021 poz. 2068 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2020 poz. 2185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
Dz.U. 2020 poz. 2166 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2020 poz. 1954 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
Dz.U. 2020 poz. 1365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2020 poz. 140 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
Dz.U. 2019 poz. 541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2019 poz. 129 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2017 poz. 1758 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
Dz.U. 2017 poz. 886 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2016 poz. 1199 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
Dz.U. 2016 poz. 1198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
Dz.U. 2013 poz. 1069 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2012 poz. 998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania
Dz.U. 2012 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
Dz.U. 2012 poz. 681 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
Dz.U. 2012 poz. 127 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych
Dz.U. 2012 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
Dz.U. 2012 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2015 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 914 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez pracowników administracji probierczej
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 715 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1664 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo probiercze
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 883 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji miar i administracji probierczej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 640 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji w sprawach normalizacji, miar, probiernictwa i jakości upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przedmiotów z metali szlachetnych zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze oraz w sprawie trybu postępowania z wyrobami z metali szlachetnych nie czyniących zadość najniższej próbie ustalonej dla danej kategorii wyrobów.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1938 r. o rozciągnięciu właściwości miejscowej Urzędu Probierczego w Krakowie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 lipca 1931 r. o dopuszczeniu do obrotu handlowego wyrobów złotych i srebrnych zaopatrzonych w dawne cechy probiercze.
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 listopada 1926 r. o utworzeniu Warszawskiego Urzędu Probierczego oraz zakresie działania tego Urzędu tudzież Urzędów Probierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 658 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 listopada 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1920 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego oraz zmiany przepisów probierczych, obowiązujących na tym obszarze.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 listopada 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 916 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 listopada 1924 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1924 r. w sprawie domieszek dopuszczalnych w myśl przepisów probierczych.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 592 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 lipca 1924 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1923 nr 115 poz. 923 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 listopada 1923 r. o podniesieniu niektórych opłat probierczych.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 900 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 października 1923 r. w sprawie zmiany rosyjskiej ustawy probierczej, obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 listopada 1922 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 956 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie tymczasowego przekazania spraw dotyczących nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi na obszarze województwa nowogródzkiego - wileńskiemu urzędowi probierczemu oraz na obszarze województw: poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego - Głównemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie utworzenia Wileńskiego Okręgu Probierczego.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 5 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 5 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego oraz zmiany przepisów probierczych obowiązujących na tym obszarze.
M.P. 1996 nr 39 poz. 390 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1995 nr 19 poz. 237 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1994 nr 68 poz. 608 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1994 nr 7 poz. 60 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1994 nr 7 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów probierczych, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1993 nr 26 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1992 nr 14 poz. 110 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 22 maja 1992 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1990 nr 40 poz. 312 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 8 października 1990 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1990 nr 9 poz. 67 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1989 nr 32 poz. 256 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 8 września 1989 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1989 nr 26 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
M.P. 1989 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 5 stycznia 1989 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1988 nr 32 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 27 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.
M.P. 1988 nr 32 poz. 291 uznany za uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie określenia pełnomocnego organu państwowego zapewniającego uczestnictwo strony polskiej w Systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów.
M.P. 1988 nr 19 poz. 169 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1987 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 17 grudnia 1986 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1986 nr 5 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych, metod badania, cech probierczych i sposobu cechowania.
M.P. 1982 nr 12 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 24 kwietnia 1982 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1963 nr 43 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.
M.P. 1963 nr 26 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zasad i warunków rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposobu wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.
M.P. 1963 nr 22 poz. 116 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wymagań dla wyrobów zgłaszanych w celu zbadania i ocechowania, metod badania, wzorów cech probierczych i sposobu cechowania wyrobów z metali szlachetnych oraz w sprawie oznaczania wyrobów z metali nieszlachetnych.