Wyszukiwanie

referendum

Liczba znalezionych aktów: 242.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 574 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2023 poz. 2748 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2236 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2023 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym przebywających za granicą
Dz.U. 2023 poz. 2000 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Dz.U. 2023 poz. 1912 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii referendalnej i kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych
Dz.U. 2023 poz. 1909 akt jednorazowy Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2023 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 1808 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2023 poz. 1636 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
Dz.U. 2023 poz. 1628 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2023 poz. 1507 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania osobom uprawnionym do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2023 poz. 1317 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2023 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1389 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2020 poz. 851 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2019 poz. 1504 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2019 poz. 1444 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2019 poz. 741 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2019 poz. 682 obowiązujący Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2018 poz. 1579 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2018 poz. 1349 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1216 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2017 poz. 850 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt K 10/15
Dz.U. 2016 poz. 1237 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2016 r. sygn. akt SK 16/14
Dz.U. 2016 poz. 400 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2015 poz. 2035 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1920 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1485 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2015 poz. 1375 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1287 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Dz.U. 2015 poz. 1145 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2015 poz. 1134 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Dz.U. 2015 poz. 1099 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą
Dz.U. 2015 poz. 1086 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2015 poz. 1068 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1035 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1034 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2015 poz. 852 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Dz.U. 2015 poz. 318 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2014 poz. 1871 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2013 poz. 706 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2013 poz. 153 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2011 nr 147 poz. 881 obowiązujący Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 777 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 86 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1547 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 573 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 983 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1457 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 514 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2077 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1621 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechnienia tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1223 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1222 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1170 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 953 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 904 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt K 11/03
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 840 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 835 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 782 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 681 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych w referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 678 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 677 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 676 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 675 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 670 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 613 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 57 poz. 507 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 388 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 922 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 488 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 490 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie ważności referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 476 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lipca 1997 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 475 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie unieważnienia głosowania w referendum konstytucyjnym przeprowadzonym w dniu 25 maja 1997 r. w obwodach: nr 1 w Lubojnie, nr 1 w Pleśnej i nr 3 w Kutnie.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 353 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 1997 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 174 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w sprawie przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 386 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum gminnym.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 218 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r., oraz referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o referendum gminnym.
Dz.U. 1996 nr 22 poz. 101 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. o wynikach głosowania i wynikach referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 1 0 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 795 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym w związku z art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym.
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 2023 poz. 1110 akt jednorazowy Uchwała nr 228/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1109 akt jednorazowy Uchwała nr 227/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz wyniku referendum, a także trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1108 akt jednorazowy Uchwała nr 226/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1081 akt jednorazowy Uchwała nr 225/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1079 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1065 akt jednorazowy Uchwała nr 195/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1054 akt jednorazowy Uchwała nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1053 akt jednorazowy Uchwała nr 193/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1050 akt jednorazowy Uchwała nr 192/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1039 akt jednorazowy Uchwała nr 155/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1035 akt jednorazowy Uchwała nr 153/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1031 akt jednorazowy Uchwała nr 152/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1021 akt jednorazowy Uchwała nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1015 obowiązujący Uchwała nr 110/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2023 poz. 1011 akt jednorazowy Uchwała nr 112/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 996 akt jednorazowy Uchwała nr 111/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 980 obowiązujący Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 608 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w 20. rocznicę referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
M.P. 2022 poz. 976 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie potępienia nielegalnych referendów przeprowadzonych przez władze rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy oraz podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej
M.P. 2016 poz. 1128 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2016 poz. 700 uchylony Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
M.P. 2016 poz. 647 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2016 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2016 poz. 5 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 759 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 757 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 749 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 743 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 730 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 709 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 673 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 672 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 670 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 664 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 663 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 643 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2015 poz. 633 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 632 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 631 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2015 poz. 618 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 616 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 573 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 572 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2012 poz. 353 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2012 poz. 87 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2011 nr 116 poz. 1178 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2008 nr 70 poz. 634 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2007 nr 18 poz. 215 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2007 nr 7 poz. 83 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2004 nr 24 poz. 418 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum
M.P. 2003 nr 45 poz. 687 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 28 poz. 393 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego
M.P. 2003 nr 28 poz. 392 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 391 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 390 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 389 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 388 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 387 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 27 poz. 384 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w ciągu dwóch dni
M.P. 2003 nr 27 poz. 383 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz sposobu wykonania czynności związanych z przerwą w głosowaniu w referendum wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 25 poz. 366 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 22 poz. 330 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 20 poz. 308 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe
M.P. 2003 nr 20 poz. 307 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum
M.P. 2003 nr 20 poz. 306 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 305 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 304 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2003 nr 20 poz. 303 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2003 nr 20 poz. 302 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 19 poz. 291 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2001 nr 2 poz. 53 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego.
M.P. 1997 nr 33 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących zasad postępowania przy dopisywaniu obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 296 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 288 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 281 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 279 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 275 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referednum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 popz. 262 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 27 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obwodów głosowania za granicą utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 238 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 237 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 236 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wzorów zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 235 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wzorów protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez kapitanów polskich statków morskich.
M.P. 1997 nr 24 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 20 poz. 204 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1997 nr 20 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1997 nr 18 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających zgłoszenie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o poddanie pod referendum określonej sprawy.
M.P. 1996 nr 62 poz. 572 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 1996 r. w sprawie wytycznych dla organów wyborczych w zakresie przygotowania i przeprowadzania referendum gminnego w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji.
M.P. 1996 nr 55 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie podjęcia przez Rząd działań w związku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 46 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie trybu przekazywania oraz sposobu przechowywania dokumentów z referendum w sprawie odwołania rady gminy.
M.P. 1996 nr 28 poz. 296 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie rozwiązania wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 13 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 10 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1996 nr 8 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referenda w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 91 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w referendach zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 90 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wzorów protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendach zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 89 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 7 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1996 r. w sprawie upoważnienia Komisji Ustawodawczej Sejmu do prowadzenia kampanii referendalnej w referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.
M.P. 1996 nr 7 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Narodowego - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 6 poz. 74 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 3 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1994 nr 39 poz. 326 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1987 nr 36 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. w sprawie wyników ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.
M.P. 1987 nr 34 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Referendum z dnia 30 listopada 1987 r. o wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 1987 r.
M.P. 1987 nr 33 poz. 281 uznany za uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 października 1987 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji do Spraw Referendum.
M.P. 1987 nr 32 poz. 245 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1987 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotu referendum.
M.P. 1987 nr 30 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1987 r. w sprawie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem w dniu 29 listopada 1987 r. referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 30 poz. 232 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 października 1987 r. w sprawie referendum ogólnokrajowego.