Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-31
Data wydania:
2000-12-15
Data wejścia w życie:
2001-04-01
Data uchylenia:
2007-04-21
Uwagi:
art. 41 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (18)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (15)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (3)