Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-05-11
Data wydania:
2007-04-13
Data wejścia w życie:
2007-06-11
Uwagi:
art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie w części dotyczącej pkt 5c, pkt 14 wchodzą w życie z dniem 12 listopada 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (5)